Visioner

Visioner og opgaver som blev drøftet på seneste bestyrelsesmøde 19.11.2012.

Kort sigt:

Få organisationen til at fungere – (antal medlemmer – og processen med involvering af disse)

Få – men konkrete ideer/ønsker/behov

Få skabt de første ønsker/ansøgninger til Landsby Forum

Mellem sigt:

Få skabt konkrete ideer/ønsker/behov via involvering fra foreningens medlemmer og deres bagland(borgere)

Få skabt en klar struktur i arbejdet med at få igangsat processen for at få disse ideer/ønsker/behov til at skabe et dynamisk lokalsamfund for Harte – Påby – Ejstrup området (KFHS medlemmers område)

Få etableret netværk til det politiske forum i Kolding Kommune

Langt sigt:

At alle foreninger i KFHS område er aktivt involveret i et dynamisk og innovativt samarbejde om at udvikle området til et attraktivt sted at bo – hvor der er en stærk skole og foreningsliv basseret på stor engagement fra borgerne i området.

Dette engagement skal sikre at Kolding Kommune ser området som oplagt og nødvendigt at udbygge og investere i.